Vịt quay Bắc Kinh 3 món

550.000  / Con

Danh mục: