Salad bắp bò Triều Châu

120.000  / đĩa

Danh mục: