Hàu nướng mỡ hành HongKong

 / Theo thời giá, size