Gà đồi quay kèm xôi đốt

450.000  / Con

Danh mục: