Gà đồi hấp kèm xôi nương

400.000  / Con

Danh mục: