Súp khai vị

Nộm - Salad

Đặc Sản Món Hoa

Lẩu các loại

Gà đồi

Vịt trời

Ngỗng đủ món

 / Theo thời giá
 / Theo thời giá
 / Theo thời giá
 / Theo thời giá

Lợn mường Tây Bắc

Bò ta

Tôm hùm bông, hùm tre, tôm Alaska

 / Theo thời giá
 / Theo thời giá
 / Theo thời giá
 / Theo thời giá

Cua Hoàng Đế

Bào ngư

Cá hồi Nauy, cá trích ép trứng

Cua gạch - Cua Thịt

 / Theo thời giá
 / Theo thời giá
 / Theo thời giá
 / Theo thời giá

Tôm sú biển

 / Theo thời giá, size
 / Theo thời giá, size
 / Theo thời giá, size
 / Theo thời giá, size
 / Theo thời giá, size
 / Theo thời giá, size

Hàu- Tu hài - Ốc hương

 / Theo thời giá, size
 / Theo thời giá, size
 / Theo thời giá, size
 / Theo thời giá, size
 / Theo thời giá, size
 / Theo thời giá, size
 / Theo thời giá, size

Mực ống 1 nắng cửa lò

Baba

Cá song hổ 600.000/kg

Cá chình 600.000/kg

Cá tầm

 / Theo thời giá
 / Theo thời giá
 / Theo thời giá
 / Theo thời giá
 / Theo thời giá

Cá lăng

Cá chép, cá quả

Các món đồng quê

Cơm - Canh - Mỳ - Miến

Các món đã thêm vào giỏ hàng

Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng.

Quay trở lại cửa hàng